Erityisasiantuntija, VaKeHyva - Hyvät palvelut RRP hanke

Konsernipalvelujen toimiala
Tiedolla johtamisen ja arkkitehtuurin yksikkö
Talvikkitie 32A , 01300 Vantaa

Oletko ihminen, joka hoitaa hommat, pelastaa tilanteen kuin tilanteen ja auttaa työkaveria silloin, kun tarvitaan? Silloin voit olla juuri meille sopiva sote-alan tai pelastustoimen ammattilainen. 

Olisiko tässä sinulle HYVA työ:

Haemme nyt ERITYISASIANTUNTIJAA VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankeen – kirjaamiskäytänteiden ja rakenteellisen sosiaalihuollon raportoinnin kehittämiseen.
 
Erityisasiantuntijana vastaat yhdessä yhteistyöverkostosi kanssa laajan kehittämiskokonaisuuden suunnittelusta, toimeenpanosta, raportoinnista ja arvioinnista. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johdon ja asiantuntijoiden sekä kansallisten verkostojen kanssa.
 
Kirjaamiskäytänteiden kehittämisellä tavoitellaan hyvinvointialueen tiedontuotannon yhdenmukaistamista, joka osaltaan yhtenäistää toimintakäytäntöjä asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon tuottamisen johtamis- ja tutkimustarkoituksiin. Kirjaamisosaaminen luo pohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiselle ja tiedolla johtamiselle. Rakenteellista sosiaalityötä on toteutettu tähän saakka Suomessa kuntakohtaisesti vaihtelevin tavoin. THL kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa kansallisen rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin mallin, joka aiotaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ottaa tulevien vuosien aikana käyttöön. Erityisasiantuntija osallistuu hyvinvointialueen edustajana THL: n koordinoimiin kansallisiin kirjaamiskäytänteiden ja rakenteellisen sosiaalihuollon raportoinnin verkostoihin ja kehittämiseen sekä vastaa kansallisten rakenteiden ja mallien jalkauttamisesta hyvinvointialueelle.

Tarjoamme mahdollisuuden päästä kehittämään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluita asukkaiden tarpeita vastaaviksi. Meillä saat tueksi ammattitaitoiset ja kehittämisorientoituneet tiimikaverit ja pääset työskentelemään monipuolisesti hyvinvointialueen johdon, päälliköiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Haemme innovatiivista sote-alan ammattilaista, jolla on vankkaa osaamista sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Tehtävät edellyttävät vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyön hallintaa, käytännössä osoitettua taitoa ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiedon tuottamiseen ja analysoimiseen. Työ on itsenäistä ja vaatii ratkaisukeskeistä työotetta sekä nopeata asioiden toimeenpanokykyä ja valmiuksia arvioida toiminnan vaikuttavuutta.

Keskeisiä tehtäväsisältöjäsi kirjaamiskäytänteiden ja rakenteellisen sosiaalihuollon raportoinnin kehittämisessä ovat:

 • Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelu ja kokonaiskoordinointi yhdessä johdon kanssa.
 • Toimintatapojen kehittäminen kansallisten verkostojen ja toimialojen johdon ohjaamana
 • Yhteistyö hankkeen muiden kehittämiskärkien, alueen hankkeiden sekä toimialojen kanssa
 • Raportointiin-, arviointiin- ja kehittämissisällön talouden seurantaan liittyvät tehtävät

Sinustako #hyvantekijä joukkoomme Vantaa ja Keravan hyvinvointialueelle?

VakeHyva-Hyvät palvelut- hanke on yksi Suomen kestävän kasvun (RRP) ohjelman hankkeista, jonka tavoitteena on muun muassa:

 • nopeuttaa hoitoon pääsyä
 • purkaa Covid-19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
 • lisätä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa
 • edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

https://stm.fi/kestavan-kasvun-ohjelma

Määräaikaisuuden jatkuminen vuosille 2024 ja 2025 on riippuvainen rahoituspäätöksessä todetun vuosibudjetin toteutumisesta.

Olemme tekemässä ennenäkemätöntä sote-kehittämistyötä!

Miksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialue? 

Haluamme panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin tarjoamalla    

 • lounasedun
 • 300 euron arvoisen liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työsuhdematkalippuedun
 • työterveyshuollon ennaltaehkäisevät ja yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut

Olemme lähellä asiakkaita ja työntekijöitä. Tarjoamme näkymän ja työkaluja oman uran kehittämiseen. Haluamme kokeilla ja kehittää, jotta luomme parhaan hyvinvointialueen asukkaiden lisäksi myös työntekijälle. Olemme matalien raja-aitojen työyhteisö, joka on täynnä mahdollisuuksia. Meillä saat tehdä merkittävää työtä: auttaa, hoitaa ja pelastaa.

Tietoa palvelussuhteesta:

Palvelussuhteen kesto: Määräaikainen alkaen 01.04.2023 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2025
Palvelussuhteen tyyppi: Kokoaikainen
Palvelussuhteen muoto: Työsuhde
Muu kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Tehtäväkohtainen palkka: 3705.40 €/kk, lisäksi mahdollinen aiempaan työkokemukseen perustuva lisä.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Hyvinvointialueiden yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) mukaisesti

Heräsikö kiinnostuksesi?

Lähetä hakemuksesi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 29.3.2023 klo 16:00. Haastattelut käynnistetään jo hakuaikana Teams -haastatteluina.

Jäikö jokin askarruttamaan? 

Kysy rohkeasti lisätietoja, kerromme mielellämme lisää! Tässä yhteystietomme:

Hankepäällikkö Juhanna Hämäläinen
040 355 4744 / johanna.hamalanen@vakehyva.fi

Tavoitettavissa puhelimitse ti 21.3.2023 klo 11.00-12.00


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut 280 000 asukkaalle. Hyvinvointialueella työskentelee 4 800 asiantuntijaa ja ammattilaista.
 
Keskitymme siihen, missä olemme parhaita ja päätehtäväämme – autamme, hoidamme ja pelastamme. Olemme rohkeita ammattilaisia ja teemme merkittävää työtä. Olemme kaikki hyvantekijöitä.
 
Lue meistä lisää vakehyva.fi ja tule sinäkin hyvantekijäksi!
#vakehyva #hyvantekijät

Hakuaika alkaa: 15.03.2023 14:00Hakuaika päättyy: 29.03.2023 16:00

Jaa ilmoitus